Diskbyte

Service har utförts på kyla. En av de speglade lagringsdiskarna för Nextcloud hade gett upp och har bytts. Vi planerar att byta systemdiskar och lägga in nyare operativsystem.

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 ägde rum med viss försening per videokonferens måndagen den 27 mars. En föryngring i styrelsen kan noteras då Karin Arvelius valdes in som ordinarie ledamot.

Läs mer…

Nytt år 2023

Välkomna till ett nytt verksamhetsår! Detta betyder att det är dags att betala årsavgiften. Den sätts in på föreningens konto i Sparbanken Nord. Glöm inte att ange ditt namn!