Kontakt

Föreningens styrelse består av

Ordförande:

Carl-Fredrik Enell, Kiruna

Sekreterare:

Mats Luspa, Kiruna

Kassör:

Mattias Abrahamsson, Kiruna

Ledamot:

Karin Arvelius, Uppsala

Suppleant:

Sachiko Arvelius, Linköping

Funktionärerna kan nås på adresserna Ordforande, Sekreterare respektive Kassor (at) i-kiruna.se