Bli medlem

Både privatpersoner och föreningar kan bli medlemmar i Informationssällskapet och använda våra tjänster.

Medlemskap erhålles genom att betala in medlemsavgiften. Ta helst kontakt med styrelsen först så att vi vet vad och vem som avgiften gäller!

Medlemsavgiften är per år:

  • för privatpersoner 200 kr

  • för föreningar 500 kr

Konto: Sparbanken Nord 8264-4, 63 186 068-1